Predstavitev


Družba DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Nova Gorica:


1. je bila ustanovljena leta 1990 in je registrirana za upravljanje stavb v etažni lastnini, tj. večstanovanjskih stavb, poslovnih stavb ipd.;

2. upravlja na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Brda in Kanal ob Soči: 

 • več kot 200 večstanovanjskih stavb (oz. posameznih vhodov), med drugim tudi novozgrajene stavbe:

- Ulica Šantlovih 2,4,6 Nova Gorica (pod kapelo na Kostanjevici); leto 2010;
- Šempas 9, Šempas; leto 2008;
- Rejčeva ulica 5 (ob bazenu), Nova Gorica; leto 2008;
- Ulica Bojana Vodopivca 5, Dornberk; leto 2007;
- Gortanova ulica 6 (varovana stanovanja), Nova Gorica; leto 2007;
- idr.;

 • več poslovnih stavb: 

- Delpinova ulica 7/a in Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica (PC-HIT);
- Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica (PS-SKB);
- Bevkov trg 6, Nova Gorica (MTC - mestni trgovski center);
- Kidričeva ulica 19, Nova Gorica (PO-POŠTA);
- Industrijska cesta 9, Kromberk (TC-MERKUR);
- Ulica Vinka Vodopivca 21, Kromberk (MC-VID);
- Med ogradami 3, Solkan (PO-MIP);
- idr.;

 • garažne hiše; 


3. zastopa kot pooblaščeni upravnik lastnike neprofitnih stanovanj na območju upravne enote Nova Gorica, med drugim:

 • Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. (NS PIZ);
 • Slovenske železnice, d.o.o. (SZ);
 • Ministrstvo za javno upravo (MJU);
 • Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica;
 • HIT d.d.;
 • Občina Šempeter-Vrtojba;
 • Občina Kanal ob Soči;
 • Občina Brda;

 idr.; za večino od navedenih lastnikov izvaja tudi obračun neprofitnih najemnin.

JoomShaper