Osnovni podatki

Firma: DOM Stanovanjsko gospodarstvo d.o.o.
Skrajšana firma: DOM d.o.o.
Sedež: Delpinova ulica 8, 5000 Nova Gorica
   
Pravno org. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Matična številka: 5298687000
Davčna številka: 83063919
Osnovni kapital: 138.779,00 €
   
Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno številko: 1/00544/00
   
Standardna klasifikacija osnovne dejavnosti: L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Zavezanec za DDV: Da
ID za DDV: SI83063919
Transakcijski računi družbe: 05100-8010767768 pri Abanki Vipa d.d.
  60000-0000322596 pri Hranilnici LON d.d.
  04750-0003148283 pri Novi KMB d.d.
Fiduciarni računi rezervnega sklada: 05100-8015796539 pri Abanki Vipa d.d.
  60000-0000497875 pri Hranilnici LON d.d.
  04750-0003155946 pri Novi KMB d.d.
Poslovodstvo družbe: Mitja Bovcon, univ. dipl. inž. el., direktor
  Robert Bovcon, univ. dipl. fiz., direktor
 Prokurista: David Kavčič, Alenka Bovcon
JoomShaper