4. Nov pravilnik o delitvi stroškov ogrevanja

  • Dne 4.11.2015 je začel veljati nov Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 82/2015).
  • Nov Pravilnik bo prvič upoštevan pri obračunih stroškov ogrevanja in tople vode za december 2015, ki bodo izdani v drugi polovici meseca januarja 2016.

    NOVI PRAVILNIK
    pravilnik

    POJASNILA IN ODGOVORI MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO
    ministrstvo ogr
JoomShaper